Kort otwarty
Kort otwarty
Kort otwarty
Kort otwarty
Hala (sztuczna trawa)
Hala (parkiet)
7:00
7:30
8:00 BLOKADA
08:00 - 10:00
BLOKADA
08:00 - 10:00
8:30
9:00
9:30
10:00 BLOKADA
10:00 - 22:00
BLOKADA
10:00 - 22:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
10:30
11:00 Zarezerwowane
11:00 - 12:00
Zarezerwowane
11:00 - 12:00
11:30 Zarezerwowane
11:30 - 12:30
12:00 Zarezerwowane
12:00 - 14:00
Zarezerwowane
12:00 - 13:00
12:30
13:00 Zarezerwowane
13:00 - 14:00
13:30
14:00 Rezerwuj Zarezerwowane
14:00 - 16:00
Rezerwuj Rezerwuj
14:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
15:00 Zarezerwowane
15:00 - 17:00
Rezerwuj Zarezerwowane
15:00 - 18:00
15:30 Rezerwuj
16:00 Rezerwuj Rezerwuj
16:30 Zarezerwowane Zarezerwowane
17:00 Rezerwuj Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Zarezerwowane
17:00 - 18:30
17:30 Rezerwuj
18:00 Rezerwuj Zarezerwowane
18:00 - 19:30
Rezerwuj
18:30 Zarezerwowane
18:30 - 20:00
Zarezerwowane
18:30 - 20:00
Rezerwuj
19:00 Rezerwuj
19:30 Rezerwuj Rezerwuj
20:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
20:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
22:00 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
22:30 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty