Kort otwarty
Kort otwarty
Kort otwarty
Kort otwarty
Hala (sztuczna trawa)
Sala
7:00
7:30
8:00
8:30 Zarezerwowane
08:30 - 10:00
Zarezerwowane
08:30 - 10:00
9:00
9:30
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 11:30
Zarezerwowane Zarezerwowane
10:00 - 11:00
10:30 Zarezerwowane
10:30 - 12:00
11:00 Zarezerwowane
11:00 - 12:00
Zarezerwowane
11:00 - 12:00
11:30 Zarezerwowane
11:30 - 13:00
12:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
12:00 - 13:00
Rezerwuj
12:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
13:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
13:00 - 14:00
Rezerwuj Rezerwuj
13:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
14:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
14:00 - 15:00
Rezerwuj
14:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
15:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
15:30 Zarezerwowane Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
16:00 Zarezerwowane Rezerwuj Zarezerwowane
16:00 - 17:00
Zarezerwowane
16:00 - 17:30
Rezerwuj Rezerwuj
16:30 Zarezerwowane
16:30 - 18:00
Zarezerwowane
16:30 - 18:00
Rezerwuj Rezerwuj
17:00 Rezerwuj Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Zarezerwowane
17:00 - 18:00
17:30 Rezerwuj Zarezerwowane
17:30 - 19:00
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Rezerwuj Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 19:00
18:30 Rezerwuj
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 20:30
Zarezerwowane
19:00 - 20:30
Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Rezerwuj Zarezerwowane
19:00 - 20:00
19:30 Rezerwuj
20:00 Zarezerwowane
20:00 - 21:00
Zarezerwowane
20:00 - 21:00
Rezerwuj Rezerwuj
20:30 Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
20:30 - 22:00
Rezerwuj
21:00 Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
21:00 - 22:00
Rezerwuj Rezerwuj
21:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
22:00 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
22:30 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty