Kort otwarty
Kort otwarty
Kort otwarty
Kort otwarty
Hala (sztuczna trawa)
Sala
7:00 Zarezerwowane
07:00 - 08:00
7:30
8:00 Zarezerwowane
08:00 - 09:00
Zarezerwowane
08:00 - 09:00
8:30 Zarezerwowane
08:30 - 10:00
Zarezerwowane
08:30 - 10:00
9:00 Zarezerwowane
09:00 - 10:00
Zarezerwowane
09:00 - 10:00
9:30
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:30
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Zarezerwowane
10:00 - 11:00
10:30
11:00 Zarezerwowane
11:00 - 12:00
Zarezerwowane
11:00 - 12:00
Zarezerwowane
11:00 - 12:00
Zarezerwowane
11:00 - 12:00
11:30
12:00 Zarezerwowane
12:00 - 13:00
Zarezerwowane
12:00 - 14:00
Zarezerwowane
12:00 - 13:00
Zarezerwowane
12:00 - 13:00
12:30 Rezerwuj Rezerwuj
13:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
13:00 - 14:00
Zarezerwowane
13:00 - 14:00
13:30 Rezerwuj Rezerwuj Zarezerwowane
13:30 - 14:30
14:00 Rezerwuj Zarezerwowane
14:00 - 15:00
Rezerwuj BLOKADA
14:00 - 15:00
Rezerwuj
14:30 Rezerwuj Zarezerwowane
14:30 - 15:30
Zarezerwowane
14:30 - 15:30
Rezerwuj
15:00 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
15:30 BLOKADA

15:30 - 19:00
BLOKADA

15:30 - 19:00
BLOKADA

15:30 - 19:00
BLOKADA

15:30 - 19:00
Rezerwuj Rezerwuj
16:00 Rezerwuj Rezerwuj
16:30 Rezerwuj Rezerwuj
17:00 Rezerwuj Rezerwuj
17:30 Rezerwuj Rezerwuj
18:00 Rezerwuj Rezerwuj
18:30 Rezerwuj Rezerwuj
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 21:00
Zarezerwowane
19:00 - 21:00
Zarezerwowane
19:00 - 20:30
Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Rezerwuj Rezerwuj
19:30 Rezerwuj Rezerwuj
20:00 Zarezerwowane
20:00 - 21:30
Rezerwuj Rezerwuj
20:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:00 Zarezerwowane
21:00 - 22:00
Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
21:30 Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj Rezerwuj
22:00 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty
22:30 Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty Klub zamknięty