Piotr Mackiewicz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 19 sierpnia 2017r. - 30 sierpnia 2017r.