Regulamin

Regulamin rozgrywek Babolat & Strefa Tenisa Challenge:

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem zawodów Babolat & Strefa Tenisa Challenge jest klub tenisowy Pro-Play mieszczący się w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby – amatorzy, amatorki – nigdy nie notowane na zawodniczych listach PZT,  które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 100 PLN przed rozegraniem pierwszego meczu.
 4. Rozgrywki trwają od dnia 21 maja 2018r. do dnia 10 października 2018r. włącznie, na podstawie zasad opisanych w punkcie III.
 5. Rozgrywki odbywać się będą w ramach jednej listy rankingowej z podziałem na trzy kategorie. Pierwsza kategoria (OPEN) obejmować będzie wszystkich zgłoszonych zawodników, druga kategoria graczy (+35 lat) - urodzonych w roku 1983 i starszych, oraz trzecia kategoria graczy (KOBIETY).
 6. Do rozgrywek zgłaszać się można na podstawie wypełnionego formularza (http://korty.org/challenge/babolat), telefonicznie lub osobiście w biurze kortów Pro-Play.
 7. Pierwsza lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania. Losowanie odbędzie się 20 maja 2018r. o godz. 17:00 w recepcji klubu Pro-Play.
 8. Koordynatorem rozgrywek jest Marek Lipiński (tel.:+48 796573662 i Mariusz Witczak (tel. +48 604 743 986), e-mail: biuro.proplay@gmail.com).
 9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów zrobionych podczas rozgrywek na stronach internetowych organizatora, oraz w mediach społecznościowych.
 10. Wniesienie opłaty wpisowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem https://korty.org/challenge/babolat oraz w biurze kortów Pro-Play.

 

 

II.NAGRODY

 1. Główne nagrody ufundowane przez firmę BABOLAT we wszystkich 3 kategoriach to: I miejsce rakieta tenisowa, II miejsce thermobag tenisowy, III miejsce plecak tenisowy
 2. Dodatkowymi nagrodami będa: bony do sklepu Strefa Tenisa.
 3. Dla najaktywniejszych co miesiąc naciągi i owijki Babolat, najaktywniejszy uczestnik w całym cyklu – buty Babolat.
 4. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymują:

- rabat w wysokości 10% na zakupy w sklepie STREFA TENISA (według regulaminu sklepu http://strefatenisa.com.pl/wspolpraca.html )

 

 

III. ZASADY ROZGRYWEK Babolat & Strefa Tenisa Challenge

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line (www)
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej (powyżej 30 zawodników - 5miejsc). W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w rankingu.
 3. W dniu 21 maja br., możliwe będzie jednorazowe wyzwanie zawodnika znajdującego się o 8 miejsc wyżej. Po tym terminie obowiązuje system wyzywania zgodnie z pkt. III.2.
 4. Zawodnik, który po losowaniu (po 20 maja br.) zapisze się do rozgrywek ma prawo do jednorazowego wyzwania dowolnego gracza zajmującego maksymalnie 25 miejsce. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję (analogicznie pkt. 2). W przypadku przegranej pozostaje na dotychczas zajmowanym miejscu.
 5. Zawodnik wyzywający ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatycznie walkower na korzyść wyzwanego, a wyzywający otrzymuje ostrzeżenie.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, wyzywający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 7. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodbieranie połączeń telefonicznych. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.
 8. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 9. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, wyzywający ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez wyzwanego
 10. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania.
 11. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Pro-Play.
 12. Mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów wg przepisów PZT, przy wyniku 6/6 w gemach rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. Przy wyniku 1:1 w setach, trzeci, decydujący set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 wygranych punktów.
 13. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 14. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić w biurze klubu zaraz po jego zakończeniu.
 15. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zegarową wynosi:
  1. od poniedziałku do piątku: - w godz. 7:00-12:00 – 30 PLN, - w godz. 12:00-15:00 - 25 PLN, - w godz. 15:00-17:00 - 30 PLN - w godz. 17:00-24:00 – 45 PLN.
  2. w soboty i niedziele i Święta: 40 PLN (cały dzień);
 16. W ramach rozgrywek używane będą piłki Babolat French Open Clay Court, które obowiązek ma dostarczyć wyzywający w ilości minimum trzech sztuk. Na potrzeby rozgrywania meczów dotyczących rozgrywek w biurze kortów Pro-Play dostępne będą piłki Babolat French Open Clay Court w promocyjnych cenach za puszkę: 30 PLN - 4 sztuki.
 17. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 18. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie wyzwać kolejnego gracza.
 19. Zawodnik, który przegrał mecz nie może wyzwać innego gracza w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 20. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 21. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW
 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 25 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

 

 1. ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ
 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.

 

 1. TURNIEJ MASTERS

 

 1. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie ośmiu najlepszych graczy z kategorii OPEN, KOBIET oraz +35. W przypadku zakwalifikowania się do Mastersa w więcej niż jednej kategorii możliwy jest wybór tylko jednego Mastersa, w którym gracz weźmie udział (dotyczy to graczy z kategorii KOBIET i +35). W przypadku gdy w danej kategorii Mastersa kwalifikowanych będzie mniej niż 10 zawodników, w Mastersie weźmie udział najlepsza 4.
 2. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniach 11-14 października 2018 r..
 3. Warunkiem zakwalifikowania się do turnieju MASTERS jest rozegranie przynajmniej ośmiu meczów w trakcie trwania rozgrywek.
 4. Turniej Masters zostanie rozegrany systemem pucharowym. Przy stanie 1:1 w setach rozegrany zostanie super tie-break do 10 wygranych punktów.

 

 

Wyróżnione oferty