Archiwum

Brak wyzwań.
# R Zdjęcie Nazwisko i imię Mecze Opłaty
1 2 Baran Daniel 0 Zobacz
2 7 Buckle Patrycja 0 Zobacz
3 4 Cieluch Arkadiusz 0 Zobacz
4 3 Jastrzębski Bernard 0 Zobacz
5 5 Pawłowicz Adam 0 Zobacz
6 8 Sarnowski Marcin 0 Zobacz
7 6 Schmidtke Roman 0 Zobacz
8 1 Stencel Roman 0 Zobacz

REGULAMIN ROZGRYWEK BAZA SPORT GDYNIA LATO 2019 CHALLENGE OPEN  NA KORTACH KLUBU  BAZA SPORT GDYNIA  EDYCJA 2019

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów BAZA SPORT GDYNIA LATO 2019 CHALLENGE jest KLUB TENISOWY BAZA SPORT GDYNIA .
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby pełnoletnie , które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 100 PLN za dany sezon.
 4. Wpisowe przeznaczone jest w 100% na puchary oraz organizację  turniej MASTERS dla pierwszych 8 zawodników rankingu .
 5. Zawodnik, który chce wejść na listę po rozpoczęciu rozgrywek rozpoczyna rozgrywki od końca rozgrywek.
 6. Lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania. Losowanie odbędzie się w recepcji klubu BAZA SPORT GDYNIA .
  O terminie losowania każdy ze zgłoszonych uczestników zostanie poinformowany drogą mailową.
 7. Edycja 2019 rozgrywek BAZA SPORT GDYNIA LATO CHALLENGE OPEN  2019 zawodów trwa od dnia 01.06.2019, do dnia 22 Września 2019 r włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 15 września 2019r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
 8. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy listy rankingowej. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniu 29 września 2019r. Wyniki tego turnieju nie będą miały wpływu na końcową klasyfikację zawodników na liście rankingowej BAZA SPORT GDYNIA LATO 2019 CHALLENGE OPEN . Trzech najlepszych zawodników turnieju MASTERS otrzyma statuetki. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 8 pojedynków w danym sezonie (niezaliczane są wygrane mecze walkowerem).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem http://korty.org/challenge/baza-sport-gdynia/regulamin

 

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 3 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Każdą wygraną w meczu organizator dodatkowo nagrodzi BONEM 10 zł do wykorzystania na zakup produktów znajdujących się w katalogu BABOOLAT 2019 . Rezalizację bonów przeprowadzi organizator na zakończenie rozgrywek. Lista nagród dostępna jest w katalogu BABOLAT 2019 wg cen tam widniejących.  
 4. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora, co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 6. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są, jako niewystarczalne.
 7. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować, co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 8. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 9. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 10. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Klubu BAZA SPORT GDYNIA do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.
 11. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 12. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek zaraz po jego zakończeniu.
 13. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zegarową wynosi zgodnie z cennikiem klubu wg cen CHALLENGE 40 zł /h .
 14. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 4 piłki do gry
 15. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 16. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 17. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 18. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 19. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 30 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek, tj. 8 wrzesnia  2019r.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

Wyróżnione oferty