Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem CHALLENGE BIAŁYSTOK jest Jacek Czerniszewski jcz(małpa)onet.pl
2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w kategorii open, dodatkowo wyświetlane i na bieżąco aktualizowane będą rankingi w kategoriach amatorzy, +40 i +50 lat.
4. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek i poziom zaawansowania. Do kategorii AMATOR zaliczamy tenisistów, którzy nie byli notowani na listach rankingowych Polskiego Związku Tenisowego w kat. męskich i kobiecych oraz juniorskich (do 16 i 18 lat).
5. Zawodnik, który chce wejść na listę w trakcie trwania sezonu ma prawo do wyzwania dowolnego gracza, sklasyfikowanego od 16 miejsca i poniżej. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję. W przypadku przegranej rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.
6. Zawodnik wyzywający zapewnia nowe piłki klasy premium w liczbie sztuk co najmniej trzy.
7. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.
8. Rozgrywki trwają od 01.11.2019 r. do 22.04.2020 r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 15.04.2020 r.
9. Na zakończenie sezonu, w dniu 25.04.2020 zostanie rozegrany turniej MASTERS, w którym weźmie udział 12 najlepszych zawodników klasyfikacji końcowej. Turniej zostanie zaliczony do rankingu Grand Prix Białystok
10. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.

ZASADY ROZGRYWEK

11. Mecze rozgrywane są do wygrania 2 setów (w każdym secie tie-break) systemem bez przewag (przy stanie 40-40 odbierający wybiera stronę serwisu). Trzeci set rozgrywany jest w formie tie-break do 10.
12. Zawodnicy rozgrywają spotkanie w ciągu 1,5 godziny. 10. pierwszych minut jest przewidzianych na rozgrzewkę. W przypadku braku rozstrzygnięcia w przewidzianym czasie, zawodnicy powinni w razie możliwości przedłużyć spotkanie i znaleźć rozstrzygnięcie albo zakończyć spotkanie jako nierozstrzygnięte.
13. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
14. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej w przypadku pozycji 1-15 i 7 miejsc wyżej w przypadku zajmowania pozycji od 16 w dół. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
15. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: a) ustalenia ze swoim przeciwnikiem terminu i miejsca rozgrywania meczu; b) zarezerwowania kortu na dwie godziny; c) wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
16. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
17. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.
18. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
19. Miejsce rozegrania spotkania wyznacza zawodnik wyzwany.
20. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
21. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach, na przykład złych warunków atmosferycznych, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny dzień/dni.
22. Walkower może być wpisany najwcześniej po trzech dniach od terminu wyzwania.
23. Zawodnik wyzywający ma obowiązek wpisana wyniku niezwłocznie po rozegraniu meczu. W razie kłopotów z wpisaniem wyniku, wynik należy podać sms-em lub telefonicznie do organizatora challenge'u.
24. Decyzja o anulowaniu meczu ma charakter wyjątkowy i może być podjęta tylko przez organizatora.
25. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia od rozegrania meczu.
26. Zawodnik wygrywający w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu nie może zostać wyzwany.
27. Zawodnik przegrywający w ciągu 26 godzin od zakończenia meczu nie może wyzwać innego zawodnika.
28. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie organizator.

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

29. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.
30. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
31. Urlop nie przysługuje graczom w okresie od 23.10.2019 r. do końca rozgrywek.
32. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
33. W przypadku terminu krótszego niż 5 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
34. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

35. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
36. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.