Regulamin

 

REGULAMIN ZAWODÓW BOBROWIEC CHALLENGE 2022

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów BOBROWIEC CHALLENGE jest Akademia Tenisa Paliński.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 100 PLN.
 4. Wpisowe przeznaczone jest na nagrody (turniej Masters).
 5. Wpisowe należy opłacić przed rozpoczęciem uczestnictwa w rozgrywkach gotówką w domku klubowym.
 6. Zawodnik, który chce wejść na listę po zakończeniu zapisów, rozpoczyna z ostatniego miejsca.
 7. Rozgrywki trwają od dnia 21 stycznia 2022r. do dnia 25.05.2022r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania mogą być rzucone do końca dnia 18.05.2022r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
 8. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny na stronie korty.org.

 

ZASADY TURNIEJU MASTERS

 1. Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie 8 najlepszych graczy listy rankingowej w kategorii OPEN oraz 4 najlepsze Panie w MASTERSIE kategorii KOBIETY OPEN.
 2. Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniach 28-29.05.2022r.
 3. Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 10 pojedynków w bieżącym sezonie ( do tych 10-ciu spotkań nie zaliczają się mecze przegrane walkowerem).
 4. Turniej Masters zostanie rozegrany w następujących kategoriach: OPEN oraz KOBIETY OPEN.
 5. Osoby uczestniczące w turnieju Masters wyrażają zgodę na publikację zdjęć z turnieju w mediach społecznościowych Akademii Tenisa Paliński.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie ( nie ma możliwości cofnięcia lub anulowania wyzwania).
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się organizator rozumie nieodebranie połączeń, brak reakcji na SMS oraz e-mail.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy (nie przed 17:00) lub weekendowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Akademii Tenisa Paliński do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.
 10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Opłatę za kort należy uiścić przed rozpoczęciem spotkania w domku klubowym gotówką.
 11. Wynik spotkania należy zgłosić niezwocznie po zakończeniu meczu. Obowiązek podania wyniku leży po stronie zarówno wyzywającego jak i wyzwanego. Nie zastosowanie się do tego punktu będzie skutkować obustronnym walkowerem. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Obowiązuje cennik karnetowy ( 5 zł mniej za h niż cena, kóra podana jest przy rezerwacji w systemie korty.org).
 12. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki.
 13. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 14. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 15. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 1 dnia (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 16. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia walkower zostaje wpisany po terminie spotkania.
 17. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkowera.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

 

Wyróżnione oferty