Kontakt z Organizatorem

Zgłosić się można: SMS-em 604 962 229 lub e-mailem pawelc13@o2.pl

Przy zgłoszeniu proszę podać:

∙        Imię i Nazwisko

∙        Numer telefonu

∙        E – mail

Współpraca

Jesteś zainteresowany współpracą? Oferujemy kompleksowy system do zarządzania rozgrywkami tenisowymi.

Dowiedz się więcej