Regulamin

 1. Organizatorami SUWALSZCZYZNA CHALLENGE WOMEN jest Paweł Czernialis i Paweł Chałko.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w kategorii open. Zapisy są bezpłatne!!!
 4. Prawo do gry w lidze mają kobiety ( płeć piękna) bez podziału na wiek i poziom zaawansowania, zamieszkałe na terenie Północno - Wschodniej Polski ( Suwałki, Sejny, Augustów, Olecko, Ełk). Panie z innch miejscowości mogą zagrać tylko i wyłącznie za zgodą organizatorów rozgrywek.

5. Zawodniczki, które chcą wejść na listę w trakcie trwania sezonu mają prawo do wyzwania dowolnego gracza, sklasyfikowanego od 16 miejsca i poniżej. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję. W przypadku przegranej rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.

 1. Zawodniczka wyzywająca zapewnia nowe piłki klasy premium w liczbie sztuk co najmniej trzy.
 2. Zawodniczki dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.
 3. Rozgrywki zaczynamy z dniem dzisiejszym. Planowany koniec nie jest ustalony
 4. Na zakończenie sezonu,  zostanie rozegrany turniej MASTERS, w którym weźmie udział 8 najlepszych zawodniczek klasyfikacji końcowej. 
 5. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 

 1. Mecze rozgrywane są do wygrania 2 setów (w każdym secie tie-break). Ewentulny trzeci set to super Tie break do 10 punktów.
 2. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 3. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 4. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: a) ustalenia ze swoim przeciwnikiem terminu i miejsca rozgrywania meczu    ( proponujemy korty w Żegarach, Suwałkach, Olecku, chęć zagrania w innych miejscach musi być uzgodniona przez obie strony); b) zarezerwowania kortu ; c) wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie. Zawodnik wyzywający z Ełku który wyzywa zawodnika na mecz z Sejn, Suwałk jest zobowiązany do rozegrania meczu w Olecku, lub w ustalonym przez obie strony miejscu. To samo działa w drugą stronę.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 6. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.
 7. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 8. Miejsce rozegrania spotkania wyznacza zawodnik wyzywany.
 9. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 10. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 10 dni (240 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach, na przykład złych warunków atmosferycznych, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny dzień/dni.
 11. Walkower może być wpisany najwcześniej po trzech dniach od terminu wyzwania.
 12. Zawodnik wyzywający ma obowiązek wpisana wyniku niezwłocznie po rozegraniu meczu. W razie kłopotów z wpisaniem wyniku, wynik należy podać sms-em lub telefonicznie do organizatora challenge'u.
 13. Decyzja o anulowaniu meczu ma charakter wyjątkowy i może być podjęta tylko przez organizatora.
 14. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia od rozegrania meczu.
 15. Zawodnik wygrywający w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia meczu nie może zostać wyzwany.
 16. Zawodnik przegrywający w ciągu 26 godzin od zakończenia meczu nie może wyzwać innego zawodnika.
 17. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie organizator.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie  do końca rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 5 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.