Tomasz Balcerowski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 10 listopada 2019r. - 20 listopada 2019r.
2 19 lutego 2020r. - 29 lutego 2020r.