Dariusz Gorgol

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 8 listopada 2019r. - 22 listopada 2019r.
2 20 stycznia 2020r. - 5 lutego 2020r.