Przemysław Babiarz

Preferowane terminy spotkań
Dni robocze - po godzinie 19. Dni wolne od pracy - 10:00-22:00.
Planowane urlopy
Brak urlopów