Andrzej Żardecki

Preferowane terminy spotkań
Czwartek od 20.30 lub sobota od 9.30
Planowane urlopy
Brak urlopów