Michał Prachniak

Preferowane terminy spotkań
Tylko piątek wieczór i cały weekend.
Planowane urlopy
Brak urlopów