Stanisław Konopka

Preferowane terminy spotkań
Od 8 rano do 20.
Planowane urlopy
Brak urlopów