Regulamin

 REGULAMIN ROZGRYWEK KLUBOWYCH HOUSE OF TENNIS POD NAZWĄ „HOT CHALLENGE 2022”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem rozgrywek jest House of Tennis.
 2. Każdy z uczestników rozgrywek zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu dostępnego na stronie internetowej: www.houseoftennis.pl.
 3. Prawo do gry w rozgrywkach mają wszystkie osoby, które zgłosiły się za pośrednictwem strony internetowej www.houseoftennis.pl/hot-challenge-2022
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pozwolenia udziału w rozgrywkach podpisanego przez prawnego opiekuna
 5. Zawodnicy są podzieleni na LIGI CHALLENGOWE, bez względu na kategorie, wiek i płeć. W przypadku dużej frekwencji mogą zostać wprowadzone dodatkowe ligi lub rozszerzona liczba graczy w ramach istniejącej ligi.
  1. 1 LIGA- Top 15 zawodników rankingu
  2. 2 LIGA – od miejsca 16 (zawodnicy sklasyfikowani na  pozycjach 16-36 rankingu poprzedniej edycji rozgrywek)
  3. CHALLENGE START – dla początkujących graczy, stawiających pierwsze kroki w grze na punkty
 1. Każdy z graczy ma prawo awansu do następnej LIGI w dowolnej chwili pod warunkiem, że jego pozycja na to pozwala.
 2. 13.04.2022zostaną zablokowane spadki i awanse z Ligi do Ligi. Do tego momentu przechodzenie z ligi do ligi jest płynne. Po powyższym terminie Ligi zostają zablokowane i do 22.00 27.04.2022 walczymy o udział w Mastersie (30.04.2022)
 3. Każda liga (z wyjątkiem „CHALLENGE START”) będzie miała swój turniej Masters. Do turnieju Masters kwalifikuję się pierwsze 8 osób z każdej ligi. W turnieju mogą wziąć udział tylko osoby które w ciągu sezonu rozegrały minimum 6 meczów.
 4. Zakwalifikowanie zawodnika do danej ligi odbywa się na podstawie listy rankingowej z poprzedniej edycji rozgrywek – HoT Challenge 2021/2022. Miejsca na start w poszczególnych ligach zostaną rozlosowane 31 stycznia 2022 w recepcji klubu. Jeżeli któryś z zawodników poprzedniej edycji rezygnuje z udziału w HoT Challenge 2022 jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy.
 5. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są przez cały czas trwania rozgrywek. Zawodnik, który chce rozpocząć grę w trakcie sezonu (dotyczy nowych graczy, którzy nie są sklasyfikowani na liście rankingowej HoT Challenge 2021/2022), może jednorazowo wyzwać najwyżej 3-go na liście gracza w 2 LIDZE (fakt ten musi zgłosić w recepcji klubu), jednak mecz taki nie może zakończyć się walkowerem. W przypadku wygranej zajmuje on miejsce WYZWANEGO, a każdy zawodnik niżej na liście przesuwa się o jedno miejsce w dół. W sytuacji porażki WYZYWAJĄCY zajmuje ostatnie miejsce w rankingu w 2 LIDZE. Jeżeli dołączający gracz nie zdecyduje się na to jednorazowe wyzwanie zostanie dopisany na koniec listy rankingowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem www.houseoftennis.pl/hot-challenge-2022
 7. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

Wyzwania

 1. Podstawą do rozegrania meczu jest wpisanie go na listę wyzwań poprzez system korty.org.
 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 3 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik WYZYWAJĄCY zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Zawodnik WYZYWAJĄCY ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wpisania w system korty.org terminu meczu w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść WYZWANEGO.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z WYZWANYM przez okres 24h, WYZYWAJĄCY ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z WYZWANYM. W przypadku braku kontaktu z organizatorem WYZWANEMU grozi przyznanie walkowera na korzyść WYZYWAJĄCEGO.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu bądź odwołaniu meczu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym zarówno WYZYWAJĄCY jak i WYZWANY mają obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku. Jeżeli WYZWANY nie poda żadnego terminu na rozegranie spotkania, zawodnik wyzywający wygrywa mecz walkowerem. 
 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 9. Dni, w których klub jest nieczynny lub na kortach są organizowane duże imprezy, które znacząco wpływają na dostępność kortów, są pomijane przy wyliczaniu czasu na rozegranie spotkania. 
 10. W przypadku niedokończenia meczu z powodu przekroczenia czasu rezerwacji kortu, powinien on zostać rozegrany w terminie nie dalszym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia spotkania.
 11. Mecze rozgrywane są tylko na kortach House of Tennis do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów lub pełnego seta przy zgodzie obu zawodników.
 12. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Rezerwacja kortu na 1,5 godziny możliwa jest wyłącznie w przypadku braku dostępności kortów.
 13. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki renomowanej marki. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody WYZWANEGO. WYZWANY ma prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki nie są nowe lub ich stan znacznie odbiega od zadowalającego. W tej sytuacji WYZYWAJĄCY jest zobowiązany zakupić piłki w recepcji klubu. W przypadku braku nowych piłek i braku zgody WYZWANEGO na grę piłkami używanymi mecz nie może się odbyć i uznawany jest jako walkower dla WYZWANEGO, a WYZYWAJĄCY zobowiązany jest do opłaty całości rezerwacji kortu.
 14. Osoba wygrywająca spotkanie zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić wynik w recepcji klubu. Wynik zostanie wprowadzony do systemu najpóźniej do końca dnia, w którym spotkanie zostało rozegrane.
 15. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Przy czym od ceny kortu naliczany jest rabat 10zł od standardowych cen cennikowych.
 16. W przypadku odwołania meczu – odwołania rezerwacji kortu w terminie krótszym niż 24 godziny, zawodnik, który odwołał mecz zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztu wynajmu kortu (na 2 godziny)
 17. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 18. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 24 godziny od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 19. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 20. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Przy każdym kolejnym ostrzeżeniu zawodnik oddający walkowera spada o 1 miejsce w rankingu. Walkower może być wpisany najwcześniej po 2 dniach od momentu wyzwania. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek lub przesunąć go na ostatnie miejsce w rankingu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do ukarania ostrzeżeniem zawodnika, który umyślnie działa niezgodnie z niniejszym regulaminem rozgrywek. W szczególnych przypadkach może ukarać takiego zawodnika spadkiem w rankingu bądź całkowitym usunięciem z rozgrywek.
 22. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

Zasady korzystania z urlopów

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając  z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 20 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia zgłoszenia Organizatorowi.
 5. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 5 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.