Tomasz Ostrowski

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu, od 21, nie wcześniej. Wchodzi w grę 22. Czasami w weekendy, też od 21.
Planowane urlopy
1 2 grudnia 2019r. - 9 grudnia 2019r.
2 16 grudnia 2019r. - 23 grudnia 2019r.