Tomasz Ostrowski

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu, od 21, nie wcześniej. Wchodzi w grę 22. Czasami w weekendy, też od 21.
Planowane urlopy
1 2 grudnia 2019r. - 9 grudnia 2019r.
2 16 grudnia 2019r. - 23 grudnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/12/01 11:58:59 2 grudnia 2019r. - 9 grudnia 2019r. 8 17
2 2019/12/01 11:59:24 16 grudnia 2019r. - 23 grudnia 2019r. 8 9
SUMA 16