Jan Tomasz Kowalski

Preferowane terminy spotkań
- wieczorem po 20, najchętniej po 21 - niektóre weekendy - poranki (zakończenie gry do godz. 9.00)
Planowane urlopy
Brak urlopów