Łukasz Tomaszewski

Preferowane terminy spotkań
w tygodniu po 18, weekendy po 14.00
Planowane urlopy
Brak urlopów