Regulamin

Regulamin

CHALLENGE REGULAMIN

 1. Mecze challengowe rozgrywane mogą być wyłącznie na kortach Klubu Masters przy Dąbrówki 41b oraz MMTT.
 2. Rozgrywki składają się z dwóch oddzielnych edycji czyli zimowej i letniej. Zimowa trwa od 28.10.2019 do 01.04.2019, letnia od 15.04.2020 do 01.10.2020.
 3. Na zakończenie obydwu edycji zostanie rozgrany masters, do którego awansuje 16 pierwszych zawodników.
 4. Prawo do gry w CHALLENGU zimowym mają osoby które zapiszą się do rozgrywek
 5. Poprzez fakt przystąpienia do rozgrywek każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Podstawą do rozegrania meczu jest wpisanie wyzwania na listę wyzwań.
 7. Każdy zawodnik będący na liście może wyzwać na mecz wolnego gracza będącego o:
  a/ maksymalnie 10 miejsc wyżej.
  b/ maksymalnie do 21 miejsca jako pierwsze wyzwanie w sezonie.                                                                    c/ w przypadku braku wolnych zawodników do wyzwania można wyzwać o kolejnych pięć miejsc wyżej
  W liczbie miejsc do wyzwania pomijani są zawodnicy będący na urlopie. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół.
 8. Zawodnik, który chce wejść na listę ma prawo do wyzwania dowolnego gracza, maksymalnie do 21 miejsca. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję.
  W przypadku przegranej rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.
 9. Zawodnik, który z przyczyn losowych (choroba, kontuzja, wyjazd służbowy, itp) musi zrobić przerwę dłuższą niż dwa tygodnie, przesuwany jest na koniec rankingu i otrzymuje tak zwany "zamrożony ranking". Po powrocie do rozgrywek ma prawo do dokonania wyzwania do miejsca ze swojej przedurlopowej pozycji. W przypadku przegranej pozostaje na końcu rankingu.
 10. Zawodnik może skrócić urlop, ale w takim przypadku może wyzwać dopiero po 24 godzinach.
 11. Zawodnik wyzywający zapewnia nowe piłki (chyba, że przeciwnik zgodzi się na używane), dowolnej firmy. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie.
 12. Mecze rozgrywane są do wygrania 2 setów (w każdym secie tie-break). Trzeci set rozgrywany jest w formie tie-break do 10.
 13. Zawodnik wyzywający ma obowiązek ustalenia daty i godziny meczu oraz zarezerwowania kortu w ciągu 2 dni od dnia wyzwania. W przeciwnym razie zostanie przyznany walkower na korzyść wyzwanego.
 14. Zawodnik wyzwany ma obowiązek przedstawić co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, przy czym przynajmniej jeden popołudniowy. Dwa terminy oznaczają dwa różne dni.
 15. W przypadku braku terminu dogodnego dla obydwu graczy wyzywający ma obowiązek dostosować się do terminu podanego przez zawodnika wyzwanego.
 16. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 10 dni od daty wyzwania.
 17. Walkower może być wpisany najwcześniej po dwóch dniach od terminu wyzwania. Pierwszy walkower nie powoduje dodatkowych spadków. Każdy kolejny walkower powoduje spadek o dodatkowe miejsce w dół.
 18. Decyzja o anulowaniu meczu ma charakter wyjątkowy i może być podjęta tylko przez organizatora.
 19. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia od rozegrania meczu.
 20. Zawodnik wygrywający w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu nie może zostać wyzwany.
 21. Zawodnik przegrywający w ciągu 26 godzin od zakończenia meczu nie może wyzwać innego zawodnika.
 22. Jeżeli w momencie zakończenia meczu jest dwóch lub więcej chętnych do wyzwania przegrywającego, pierwszeństwo ma gracz najdłużej oczekujący
 23. Każdy uczestnik ma prawo do 14 dni urlopu. Najkrótszy jednorazowy okres to 7 dni.Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 24. Jeśli zawodnik udający się na urlop zostanie wyzwany mniej niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu, ma prawo odmówić gry, ale wówczas urlop automatycznie zaczyna od daty wyzwania, a wyzwanie zostaje anulowane.
 25. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na umówiony mecz nie zawiadamiając przeciwnika oraz organizatora o oddaniu walkowera, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dwie godziny kortu oraz zanotuje spadek o 5 miejsc.
 26. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie organizator.
 27. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.