Emilia Gliwińska

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 30 czerwca 2019r. - 6 lipca 2019r.
2 5 sierpnia 2019r. - 11 sierpnia 2019r.