Mieczysław Kargol

Preferowane terminy spotkań
W weekendy nie gram .
Planowane urlopy
1 21 czerwca 2019r. - 27 czerwca 2019r.
2 8 lipca 2019r. - 14 lipca 2019r.