Leszek Bereda

Preferowane terminy spotkań
Od poniedziałku do środy od godz. 19:00. Co druga sobota. Niedziele rano.
Planowane urlopy
Brak urlopów