Michał Królak

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 14 sierpnia 2019r. - 20 sierpnia 2019r.
2 21 sierpnia 2019r. - 27 sierpnia 2019r.