Wojtek Pawlica

Preferowane terminy spotkań
Uwaga!!!! TYLKO sobota - niedziela
Planowane urlopy
Brak urlopów