Wiesław Cudny

Preferowane terminy spotkań
Po godzinie 18.00
Planowane urlopy
1 15 czerwca 2019r. - 23 czerwca 2019r.
2 13 sierpnia 2019r. - 17 sierpnia 2019r.