Grzegorz Szymczykowski

Preferowane terminy spotkań
Piątki wieczorem i weekendy
Planowane urlopy
Brak urlopów