Wiktor Bartnicki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 27 kwietnia 2019r. - 5 maja 2019r.