Dariusz Cyran

Preferowane terminy spotkań
Preferowane terminy w niedziele po 12:00. W soboty różnie, bo często wyjeżdżam.
Planowane urlopy
Brak urlopów