Archiwum

Brak wyzwań.
# R Zdjęcie Nazwisko i imię Mecze Opłaty
1 6 Borzecki Borys 0 Zobacz
2 5 Budka Tomasz 0 Zobacz
3 1 Chmielewski Sławomir 0 Zobacz
4 4 Krawczyk Mariusz 0 Zobacz
5 2 Sitowski Kacper 0 Zobacz
6 3 Szumacher Piotr 0 Zobacz

REGULAMIN SPEKTRUM MEN'S CHALLENGE W SEZONIE 2020/2021

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem ligi jest klub Spektrum Sportu.
 2. Każdy z uczestników ligi zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do gry w lidze mają wszyscy mężczyźni bez względu na wiek, którzy zgłosli swoje uczestnictwo oraz mnieśli organizatorowi opłatę wpisową wysokości 100 PLN. Cała suma wpsiowego będzie przeznacozna na nagrody w lidze.
 4. Każdy z uczestników otrzyma koszulkę ligową.
 5. Wpisowe należy opłacić przed rozpoczęciem uczestnictwa. Poniżej dane do przelewu:

Tytuł przelewu: MC21/22  Nazwisko i Imię

Piotr Rozmus
mBank.
94 1140 2004 0000 3002 7298 8972

 1. Sezon I trwa od 06.11.2021r. do dnia 28.02.2021r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 21.01.2022r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
 2. Sezon II trwa od 07.03.2022r. do dnia 31.05.2022r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 23.05.2022r. Po tej dacie system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.
 3. Każda z osób ma prawo awansu do następnej ligi w dowolnej chwili pod warunkiem, że jej pozycja na to pozwala. Przykładowo 3-cie miejsce w II lidze daje możliwość wyzwania jednej osoby z I ligi spośród 2 ostatnich miejsc (zasada 3 miejsc do przodu).
 4. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Organizator będzie miał prawo zmienić zasady rozgrywek.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie . Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach.
 6. Po zakończeniu sezonu rozgrywek na podstawie rankingu Ligowego dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS.

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez uczestnika innego uczestnika do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 2. Każda osoba znajdująca się na liście rankingowej może wyzwać na mecz osobę znajdującą się w rankingu maksymalnie 3 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, osoba wyzywająca zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostałe osoby za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 3. Osoba rzucająca wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 2 dni (48 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.
 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy (nie przed 17:00). Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania.
 9. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku ustalenia tego przed meczem, może być rozegrany do trzech wygranych setów.
 10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 11. Wynik spotkania należy zgłosić niezwocznie po zakończeniu meczu, jednak nie później niż 3 godziny po wpisanym do systemu terminie spotkania. 
 12. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 4 nowe piłki.
 13. Osoba , która przegrała mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 14. Osoba , która wygrała mecz nie może zostać wyzwana w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnej osobie.
 15. Osoba , która przegrała mecz nie może rzucić wyzwania innej osobie w ciągu 1 dnia (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwana przez inną osobę.
 16. Osoba , która poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia walkower zostaje wpisany po terminie spotkania.
 17. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każda osoba ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 14 dni, przy czym najmniejsza liczba dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 3 dni.
 2. Przebywając na urlopie osoba nie może być wyzwana do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje osobie w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez osobę w systemie on-line.
 5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
 6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dana osoba uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć osobę z rozgrywek.