Regulamin

REGULAMIN CHALLENGE SPORT PARK PRZYMORZE - I EDYCJA

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem rozgrywek jest SPORT PARK PRZYMORZE. 
2. Każdy z uczestników Challenge zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wpisowe do Challenge wynosi: 0 zł 
4. Każdemu zawodnikowi, w celu rozegrania meczu ligowego, przysługuje zniżka w postaci opłaty kortu w cenie stałej rezerwacji (wg cennika, promocje nie łączą się).

5. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajem kortu po połowie.

6. Osoba wyzywająca musi posiadać minimum 3 nowe piłki.
7. Wszystkie mecze Challenge SPORT PARK PRZYMORZE odbywają się na kortach Organizatora. Dopuszcza się też rozegranie meczu na innym obiekcie, pod warunkiem, że Klub nie dysponuje dostępnym kortem w wybranym terminie oraz obydwie strony wyrażają na to zgodę. W przypadku rozgrywania meczu poza SPORT PARK PRZYMORZE, wyzywający zgłasza wynik SMS’em na nr 728 434 722 niezwłocznie po zakończeniu spotkania.
8. Jeśli zawodnicy dokonają rezerwacji i nie stawią się na mecz będą w obowiązku, przed kolejnym spotkaniem, w pierwszej kolejności uregulować zaległość za nieodwołany kort.

 Organizacja

1. Terminarz Ligi: 01.10.2021 – 30.04.2022
2. Sposób zapisu: on-line: https://korty.org/challenge/sport-park-przymorze lub  http://www.sportpark.com.pl/pl/challenge.php
3. Osoby, które dołączają do Challenge dopisane są na dół listy, a o pozycji decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Istnieje możliwość dopisania się Challenge w trakcie jego trwania. Osoby te zaczynają z ostatniego miejsca na liście.

 

Zasady rozgrywek

1. Każdy mecz odbywa się na zasadzie „WYZWANIA”.
2. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przeciwnika za pośrednictwem systemu on-line, dostępnego na stronie www.korty.org.
3. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu  5 miejsc wyżej 
Jeśli wyzywający: 
- wygra mecz: awansuje na pozycję wyzwanego, a wyzwany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu, 
- przegra mecz: klasyfikacja zostaje bez zmian.
4. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek w terminie 4 dni (96 godziny) od daty wyzwania: 
- ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, 
- zarezerwowania kortu, 
- wprowadzenia terminu do systemu on-line. 
W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje automatycznie przyznany walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
5. Zawodnicy ustalają dogodną datę meczu dla obu stron. Wyzwany podaje minimum trzy terminy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów. Należy podać  różne terminy, w różnym przedziale czasowym (co znaczy, że w ciągu jednego dnia można podać maksymalnie dwa terminy - jeden ranny i jeden popołudniowy).
6. Jeśli zawodnicy nie porozumieją się co do daty spotkania, wyzywający musi dostosować się do jednego z terminów podanych przez wyzwanego.
7. Mecz należy rozegrać w terminie nie dalszym niż 14 dni (336 godzin) od daty wyzwania. W ostatnich dniach trwania Ligi gracz musi przyjąć wyzwanie, chyba że do końca rozgrywek zostało mniej niż 7 dni (168 godzin). Wtedy wyzwanie może zostać anulowane bez konsekwencji dla obu stron.
8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, wyzywający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Opiekuna Challenge minimum 24 h przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji Opiekun będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
9. Zawodnicy grają do 2 wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tie-break (do 10pkt).
10. Wynik spotkania należy wpisać w systemie korty.org zaraz po zakończonym meczu. Brak zgłoszenia wyniku będzie traktowane jako mecz nierozegrany.
11. Zaleca się rezerwację kortu na 2h. Jeśli czas ten okaże się zbyt krótki i nie będzie dostępnego kortu na dokończenie spotkania, zawodnicy mogą dokończyć mecz w innym terminie, ale w okresie regulaminowym tj. 12 dni od daty wyzwania. Jeśli jest to niemożliwe (np. mecz odbywa się 12. dnia od daty wyzwania) zawodnikom przedłuża się termin o kolejne 48h. Jeśli mimo to nie uda dokończyć się spotkania wg powyższych wytycznych spotkanie zostanie anulowane bez rozstrzygnięcia. Ta sama zasada stosowana jest w przypadku deszczu, który uniemożliwi rozegranie spotkania w umówionym terminie.
12. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać innego gracza, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od terminu spotkania.
13. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od terminu spotkania, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
14. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie.
15. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.

  

Masters

1. Turniej Masters jest turniejem kończącym Challenge. Ilość osób grających w turnieju zależna jest od ilość uczestników w danej kategorii. Dla uczestników Masters przewidziane są nagrody.

Zasady korzystania z urlopu

1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie  40 dni, przy czym najmniejsza ilość dni na jaką można jednorazowo wziąć urlop to  10 dni.
2. Przebywający na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 21 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek
5. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line korty.org
6. Jeśli zawodnik ustawi urlop od konkretnego dnia oznacza to, że przynajmniej na 4 dni (96 godzin) przed planowanym urlopem jest dyspozycyjny
i powinien rozegrać spotkanie. Jeśli osoba wyzwana nie ma 96 godzin przed planowanym urlopem, wtedy wyzwanie może być anulowane bez konsekwencji. 

Zasady otrzymywania ostrzeżeń

1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której Organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznawane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
2. Z wyjątkiem pierwszego ostrzeżenia, każdy kolejny walkower skutkuje spadkiem o 5 miejsc w rankingu. 

 

Postanowienia końcowe

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, jeśli zmiany uzna za konieczne w celu usprawnienia rozgrywek.
3. Organizator w uzasadnionych sytuacjach ma prawo nie dopuścić zawodnika do rozgrywek lub usunąć go w trakcie ich trwania.
4. Opiekun Challange: Jarosław Dejnarowicz tel. 728 434 722.