Ewa Próchnicka

Preferowane terminy spotkań
Czwartek od 18.00, piątek od 10.00 do 14.00, niedziela od 12.00 do 16.00
Planowane urlopy
Brak urlopów