Katarzyna Luboińska

Preferowane terminy spotkań
Rano i wieczorem. Również w weekendy
Planowane urlopy
1 21 czerwca 2019r. - 7 lipca 2019r.
2 29 lipca 2019r. - 9 sierpnia 2019r.