Jakub Galecki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 czerwca 2019r. - 12 czerwca 2019r.
2 12 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r.
3 12 sierpnia 2019r. - 22 sierpnia 2019r.