Jakub Galecki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 3 czerwca 2019r. - 12 czerwca 2019r.
2 12 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r.
3 12 sierpnia 2019r. - 22 sierpnia 2019r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2019/06/03 09:18:38 3 czerwca 2019r. - 12 czerwca 2019r. 10 22
2 2019/07/11 11:26:38 12 lipca 2019r. - 21 lipca 2019r. 10 12
3 2019/08/07 10:39:23 12 sierpnia 2019r. - 22 sierpnia 2019r. 11 1
SUMA 31