Karol Milczarski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 13 lipca 2019r. - 27 lipca 2019r.