Tomasz Kopik

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 28 maja 2019r. - 3 czerwca 2019r.
2 10 lipca 2019r. - 17 lipca 2019r.