Tomasz Kopik

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 17 stycznia 2020r. - 24 stycznia 2020r.
2 2 lutego 2020r. - 8 lutego 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/01/13 21:12:14 17 stycznia 2020r. - 24 stycznia 2020r. 8 7
2 2020/01/28 10:53:47 2 lutego 2020r. - 8 lutego 2020r. 7 0
SUMA 15