Tomasz Szabłowski

Preferowane terminy spotkań
W tygodniu po 17, czasem weekendy
Planowane urlopy
Brak urlopów