Konrad Debski

Preferowane terminy spotkań
Wieczorem w tygodniu, przed poludniem w weekendy.
Planowane urlopy
Brak urlopów