Archiwum

# / Wyzywający Wyzwany Data wyzwania Termin spotkania Wynik Kom.
5 9/7 Kriese Jacek Otto Adam 2015/09/24 20:22 2015/09/27 21:54 6/3 6/4 Zobacz
4 12/9 Kriese Jacek Przedpełska Agata 2015/09/16 12:46 2015/09/18 21:45 6/2 6/2 Zobacz
3 3/1 Heinrich Maciej Rosa Janusz 2015/09/06 11:07 2015/09/09 11:59 6/4 6/1 Zobacz
2 4/3 Heinrich Maciej Więckowski Rafał 2015/09/02 12:08 2015/09/04 13:12 5/7 6/2 10/7 Zobacz
1 6/4 Heinrich Maciej Roszkowski Marek 2015/08/31 14:22 2015/09/02 09:35 6/4 6/4 Zobacz
# R Zdjęcie Nazwisko i imię Mecze Opłaty
1 6 Białas Jacek 0 Zobacz
2 11 Dąbkowski Mariusz 0 Zobacz
3 1 Heinrich Maciej 3 Zobacz
4 7 Kriese Jacek 2 Zobacz
5 8 Otto Adam 1 Zobacz
6 3 Paluchowski Piotr 0 Zobacz
7 10 Przedpełska Agata 1 Zobacz
8 2 Rosa Janusz 1 Zobacz
9 5 Roszkowski Marek 1 Zobacz
10 12 Skrzek Andrzej 0 Zobacz
11 9 Tokarz Paweł 0 Zobacz
12 4 Więckowski Rafał 1 Zobacz

REGULAMIN LIGI CHALLENGERA KLUBU TENIS KIEŁPIN

1. Organizatorem Ligi Challengera jest Klub na Kępie – Tenisowa Akademia Talentów – dalej w regulaminie nazywany Tenis Kiełpin.

2. Kierownikiem Ligi Challengera jest Maciej Heinrich.

3. Prawo do gry w Lidze mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 50 PLN.

4. Opłata wpisowa upoważnia do udziału w Lidze na okres jednego sezonu. Opłaty zostaną przeznaczone na nagrody w turnieju Masters.

5. Początkowe rozstawienie zawodników w tabeli ustalone zostaje w drodze losowania. Losowanie odbywać się będzie na początku każdego sezonu. 

6. W przypadku chęci dołączenia do Ligi Challengera po terminie losowania Zawodnik dopisywany jest do listy uczestników na ostatniej pozycji. 
 
7. Na koniec sezonu letniego i zimowego rozegrany zostanie turniej Masters, w którym wystąpi 8 najwyżej sklasyfikowanych graczy. Turniej Masters odbywa się w ostatnim tygodniu sezonu.
 
8. Zasady rozgrywek:
 
– Wszystkie mecze zaliczane do Ligi Challengera odbywają się na kortach klubu Tenis Kiełpin, zgodnie z zasadą FAIR PLAY.

– Mecze rozgrywane są do wygrania dwóch setów, do 6 gemów. Przy stanie  6/6 w każdym secie, rozgrywany jest tiebreak do 7 punktów. Przy stanie 1/1 w setach zawodnicy grają tzw. supertiebreak do 10.

UWAGA: Mecz może zostać rozegrany również w 2 innych trybach opisanych poniżej jednak TYLKO  w przypadku zgody obu zawodników:
a) Mecz do wygrania jednego seta do 9 gemów (tzw. Set Brytyjski).  Przy stanie 8/8 obowiązuje tiebreak.
b) Mecz rozpoczyna się od stanu 2/2 w gemach w każdym secie. 
 
– Każdy   Zawodnik   może  wyzwać na  mecz  Zawodnika  sklasyfikowanego  maksimum  3 miejsca wyżej. W przypadku zwycięstwa Zawodnik wyzywający zajmuje miejsce wyzwanego.

– Po przegranym meczu zawodnik wyzwany spada  o jedną pozycję w rankingu. Jeśli zawodnik wyzywający przegra swój mecz, to obaj gracze pozostają na swoim dotychczasowym miejscu
rankingowym. 

– Wyzwania dokonuje się poprzez system on-line. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 3 miejsca wyżej. Wyzywający ma obowiązek skontaktować się z wyzwanym drogą telefoniczną, sms-em lub mailem i ustalić  termin spotkania.

– Mecz należy rozegrać w ciągu 7 dni od daty dokonania wyzwania.

– Zmiana terminu umówionego meczu może nastąpić tylko w okresie regulaminowego tygodnia. Odwołanie umówionego meczu powoduje przyznanie krecza na niekorzyść osoby odwołującej mecz.

– Jeśli wyzywający nie ma możliwości skontaktowania się z wyzwanym powinien zgłosić ten fakt Kierownikowi Ligi. Po potwierdzeniu przez Kierownika Ligi braku możliwości skontaktowania się z zawodnikiem, wyzwany oddaje pozycję na liście rankingowej kreczem.

– Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.

– Wyzywający ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum dwie nowe piłki, zatwierdzone przez Międzynarodową Feredację Tenisa (ITF). Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody wyzwanego.

– W sezonie letnim wyzywający ma dodatkowe prawo wyboru nawierzchni kortu. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na rozegranie meczu na kortach ceglanych (otwartych), mecz można rozegrać w hali. Wymaga to zgody obu zawodników i Kierownika Ligi, który potwierdza dostępność kortów.

– Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić w recepcji klubu zaraz po jego zakończeniu.

– Opłatę za wynajęcie kortów zawodnicy pokrywają po połowie.

– W wyjątkowych okolicznościach Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.

– Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność korzystając z tzw. urlopu. Zawodnik zgłasza urlop do recepcji Klubu. Długość urlopu w sezonie może wynieść łącznie maksymalnie 30 dni. Najkrótsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 10 dni. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 
- Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 
- Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 
- Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.

9. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10. Organizator rozgrywek może wprowadzić zmiany w Regulaminie Ligi Challengera. O planowanych zmianach Zawodnicy poinformowani zostaną drogą mailową.