Maciej Michalski

Preferowane terminy spotkań
W dni powszednie przed południem, weekendy dowolna godzina
Planowane urlopy
Brak urlopów