Maciej Heinrich

Preferowane terminy spotkań
Wtorki rano, weekend. Czasami wieczorem w tygodniu.
Planowane urlopy
Brak urlopów