Michał Nowak

Preferowane terminy spotkań
Godziny popołudniowe .
Planowane urlopy
1 16 sierpnia 2018r. - 29 sierpnia 2018r.