Piotr Gawecki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 14 stycznia 2020r. - 21 stycznia 2020r.
2 12 lutego 2020r. - 23 lutego 2020r.