Piotr Gawecki

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 14 stycznia 2020r. - 21 stycznia 2020r.
2 12 lutego 2020r. - 23 lutego 2020r.
L.p. Data dodania Okres Liczba dni Pozostało
1 2020/01/13 17:15:45 14 stycznia 2020r. - 21 stycznia 2020r. 8 20
2 2020/02/11 10:29:35 12 lutego 2020r. - 23 lutego 2020r. 12 8
SUMA 20