Rafał Chromiński

Preferowane terminy spotkań
od 7 rano do 10, późne popołudnia, soboty, niedziele wieczór
Planowane urlopy
1 30 października 2019r. - 5 listopada 2019r.
2 15 listopada 2019r. - 22 listopada 2019r.
3 18 grudnia 2019r. - 24 grudnia 2019r.
4 13 lutego 2020r. - 18 lutego 2020r.