Michał Radziejewski

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 6 czerwca 2019r. - 9 czerwca 2019r.
2 17 czerwca 2019r. - 30 czerwca 2019r.
3 30 lipca 2019r. - 8 sierpnia 2019r.