Krzysztof Wrosz

Preferowane terminy spotkań
Brak zdefiniowanych terminów. Użytkownik może grać o każdej porze.
Planowane urlopy
1 8 listopada 2019r. - 14 listopada 2019r.
2 29 listopada 2019r. - 5 grudnia 2019r.
3 6 grudnia 2019r. - 19 grudnia 2019r.